دکتر لاریجانی:

/قبل از بروز آشفتگی بازار ارز باید تدبیری می شد

باید در موضوعات اقتصادی از دولت صدای واحد شنیده شود تاریخ انتشار :
کلید واژه :

دکتر علی لاریجانی

،

رئیس مجلس شورای اسلامی

،

آشفتگی بازار ارز

ثبت نظرات
captcha