همسر نماینده بودن سخت ولی شیرین؛

/کدام شاخص نمایندگی در هیچ شغل دیگری وجود ندارد

تالار مدرس امروز میزبان همسران نماینده های مجلس با دکتر لاریجانی بود فرصتی که به دوربین خانه ملت داد تا به سراغ همسران نماینده ها برود و از آنها در مورد خودشان بپرسد تاریخ انتشار :
کلید واژه :

دکتر علی لاریجانی

،

رئیس مجلس شورای اسلامی

،

روز زن

ثبت نظرات
captcha