/عدو شود سبب خیر

چطور تصمیم ترامپ کشورهای اسلامی را به هم نزدیکتر کرد تاریخ انتشار :
کلید واژه :

دکتر علی لاریجانی ، رییس مجلس شورای اسلامی ، نشست اضطراری کمیته فلسطین

ثبت نظرات
captcha