/سفر دکتر لاریجانی به مناطق مرزی آذربایجان غربی

رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از مرزهای آذربایجانی غربی امنیت حاکم بر مرزها را پایدار ارزیابی کرد. تاریخ انتشار :
کلید واژه :

دکتر علی لاریجانی

،

سفر به آذربایجان غربی

ثبت نظرات
captcha