/آذربایجان غربی میزبان رئیس مجلس

دغدغه دریاچه ارومه و اشتغال رئیس مجلس را به ارومیه کشاند. دکتر لاریجانی در این سفر قطعات یک و دو آزادراه ارومیه - تبریز را افتتاح کرد. تاریخ انتشار :
کلید واژه :

دکتر علی لاریجانی

،

سفر به آذربایجان غربی

ثبت نظرات
captcha