کد خبر : 4143
زمان انتشار :
telegram facebook twitter google+ cloob Yahoo print

دکترلاريجاني مطرح كرد:

آمادگي مجلس براي زدودن گراني و تورم از صحنه اقتصاد كشور

آمادگي مجلس براي زدودن گراني و تورم از صحنه اقتصاد كشور

دکترعلي لاريجاني كه در نطق پيش از دستور جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) مجلس سخن مي‌گفت، اظهار كرد: در اين صورت هم اشتغال جوانان كه دغدغه مهم كشور است سامان مي‌يابد و هم با افزايش توليد داخلي، تاريك‌هاي گراني و تورم از صحنه اقتصادي زدوده مي‌شود.
وي گفت: ما اين مسير را در شرايط فعلي مجاهدتي براي تثبيت قدرت ملي كشور مي‌دانيم و براي تحقق آن از هرگونه همكاري با قواي ديگر استقبال مي‌كنيم.
وي افزود: ان‌شاالله‌ اين انديشه را كه از ابتداي مجلس هشتم پيگير بوديم با همت مضاعف دنبال خواهيم كرد و امروز هم در جلسه مشترك با دولت با همين هدف‌گيري جهت حل مشكلات مردم بحث‌ها را پي مي‌گيريم و هفته آينده در جلسه مشترك ديگر با دولت به راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي و دروني كشور مي‌پردازيم.
رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين از كميسيون‌هاي مختلف مجلس خواست در اين جهت با همكاري وزراي مربوطه، تدابير مقام معظم رهبري را دنبال كنند.
لاريجاني خاطر نشان كرد: چنانچه بتوان با ساماندهي مديريت با تدبير و متناسب با شرايط، همه ظرفيت‌هاي داخلي را از حالت بالقوه به ساحت بالفعل درآورد هم براي هميشه حريفان ماجراجو را دچار ياس مي‌كند و هم نوعي شكوفايي دروني مستقر بر استعدادهاي ملي را نمايان مي‌كند، لذا تمركز بر سازوكار اقتصاد مقاومتي متكي بر حضور ملت در عرصه اقتصاد و پرتوان كردن بخش خصوصي و تسهيل فضاي كسب و كار آنان و ايجاد فضاي همكاري و تعاون بخش‌هاي مختلف كشور و قواي سه‌گانه و پرهيز از حواشي و ايجاد سينرژي و هم‌افزايي نيروها از ملزومات اين دوره است.
وي اضافه كرد: مجلس شوراي اسلامي به رهنمودهاي راهگشاي رهبر فرزانه انقلاب لبيك مي‌گويد و با همان ترتيب در پايان مجلس هشتم نيز قانون حمايت از توليد داخلي را به تصويب رساند ودر بودجه سال 91 بسته حمايت از توليد داخل را در قانون مصوب كرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبري در جمع مسئولين نظام تصريح كرد: سخنان ايشان يادآور همان شجاعت و استواري پيشواي بزرگ انقلاب امام بود كه نقاط قوت ملت را كه در پهنا راه اصولي طي شده در اين سالها به دست آمده به درستي بيان داشتند و رفتار ناشيانه چند كشور زورگو را كه درون يك تئوري وهمي جديد سامان يافته به درستي و وضوح بيان كردند.
وي اضافه كرد:‌اين تئوري وهمي يك وسوسه شيطاني دجال‌گونه در ايجاد فشار اقتصادي بر ملت براي شكستن وحدت دروني كشور و مغلوب كردن اراده قوي انقلاب در دفاع از آرمان‌هاي خويش است البته اين تئوري در ذات خود نشانگر آخرين تير تركش حريف است چرا كه به خودي خود شكست سياست‌هاي نظامي‌گرا و ماجراجويي‌هاي سياسي را در بر دارد.
لاريجاني خاطر نشان كرد: مصاف اقتصادي از آن جهت در چنبره توهمي جديد حاصل آمده كه مولفه‌هاي قدرت داخلي كشور از نظر بنيه‌ي نيروي انساني و ظرفيت‌هاي اقتصادي حاصل آمده در يك مجاهدت چند دهه را ناديده گرفته است.
رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود در نطق پيش از دستور جلسه علني صبح امروز مجلس با اشاره به سالروز عمليات مرصاد گفت: رژيم صدام در سال 67 و در شرايطي كه ايران قطعنامه 598 را پذيرفته بود با پشتيباني قوي، منافقان خائن را براي انجام عمليات وهمي تجهيز كرد تا به تخيل رسيدن به تهران آنچه در توشه خود داشتند به ميدان بياورند؛ البته اين عمليات از نظر نظامي كاملا بي‌حساب و كتاب بود و سوال اينجاست كه چرا رژيم صدام و منافقين مجددا در اين دام توهمي نظير توهم ابتداي جنگ گرفتار شدند؟
وي تصريح كرد: پايان جنگ با پذيرش قطعنامه 598 اين تصور را براي رژيم صدام و منافقين ايجاد كرد كه شرايط دفاعي جمهوري اسلامي دچار ركود و ضعف شده است مخصوصا بعد از سقوط فاو، اين تصور براي آنها زنده شد و به فكر نوعي عمليات نظامي افتادند كه تصور كردند شرايط پيش‌روي آنها در ايران به نحوي است كه با اقدام پيش‌بيني‌ نشده‌اي مواجه مي‌شوند و قدرت ايستادگي در مقابل اين عمليات را ندارند.
لاريجاني ادامه داد: اين توهم در ابتداي جنگ نيز براي صدام ايجاد شده بود كه به دليل شرايط بعد از انقلاب مي‌توانند ظرف يك هفته به تهران برسند و محاسبه غلط آنان از يك ريشه برخوردار بود، آنها نمي‌توانستند ظرفيت و قابليت مردمي وسيع مردم ايران و نفوذ معنوي رهبر فقيد انقلاب را درك كنند و همين جا غافلگير شدند و يك باره با موجي از نيروهاي فداكار و پرانگيزه مواجه شدند كه تصور آن را نمي‌كردند، آنها در همان ورود چند كيلومتري اوليه با مقاومتي جانانه از بطن جامعه روبرو شدند.
رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه عمليات افتخارآفرين مرصاد آخرين ميخ را بر تابوت رژيم صدام و منافقين كوبيد، گفت: نتيجه يك مقاومت شجاعانه و مجاهدانه ملت، ضربه‌اي كاري به گروهك منافقين زد كه بساط ماجراجويي خود را در كنار مرزهاي جمهوري اسلامي جمع كند و امروز آوارگي و سرگشتگي منافقين نتيجه آن شكست كارساز است.
وي اضافه كرد:‌از طرف ديگر رژيم صدام و هم‌پيمانان او براي بار دوم ظرفيت قدرت نظامي ايران را لمس كردند كه موجب سرافكني آن رژيم نگون‌بخت شد كه بعد از مدتي نامه‌نگاري با مسئولين جمهوري اسلامي را براي حل و فصل پايان جنگ آغاز كرد، اينجا بود كه آمريكا و غرب كه سالها از صدام پشتيباني كردند متوجه شدند با واقعيتي قدرتمند مواجه هستند و لذا استراتژي براندازي نظامي را از سر بيرون كردند و راه افزون‌گري‌هاي ديگر را پيشه كردند.
لاريجاني با اشاره به برخي تبليغات دشمن عليه كشورمان يادآور شد: اگر امروز گاه از طريق رسانه‌ها سخن قلدرمابانه نظامي سر مي‌دهند بيشتر از آنكه نشانگر قدرت باشد سرخوردگي سياسي و روحيه آنها را نشان مي‌دهد كه نتيجه سيلي ملت ايران به بدمستي آنها در جنگ است و آنها خود مي‌دانند قدرت انقلاب اسلامي مجال اينگونه به بازي‌گوشي كودكانه آنها نمي‌دهد و اين دستاورد بزرگ ملي كشور بود كه باعث ماندگاري قدرت نظام شد.
وي ادامه داد: پس از قبول قطعنامه دو مواجهه سياسي پديد آمد؛ عده‌اي پس از سيل خروشان ملت كه به سمت جبهه‌ها سرازير شدند از امام اجازه خواستند كه عمليات عليه صدام را با ضربه‌اي برق‌آسا انجام دهند، اين زمينه عملياتي حاصل شده بود و از نظر نظامي توجيه داشت اما امام سخن بزرگ و ماندگاري فرمودند "ما وقتي قطعنامه را پذيرفتيم به آن پايبنديم" و بر همين اساس اجازه تحرك در جبهه‌ها را ندادند، اين يك منطق است كه مي‌تواند امنيت و ثبات را در صحنه بين‌المللي ايجاد كند، يعني حتي با دشمن هم فريب‌كارانه برخورد نمي‌كند و در حركت خود پايبند اصول است.
رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: منطق ديگر، روش صدام و هم‌پيمانان اوست كه با تصوري ابتدايي با اينكه سالها در صحنه سياسي درخواست قبولي قطعنامه را داشتند يكباره با فرصت‌طلبي مجددا به مرزهاي ايران حمله كردند و در چنگ دلاورمردان ايران گرفتار شدند، ببينيد كه اين منطق چه ميزان بي‌اعتمادي و بي‌ثباتي را در صحنه بين‌المللي ايجاد مي‌كند.
لاريجاني خاطر نشان كرد: توجه به اين دو نگاه، منطق روشن و امنيت‌ساز جمهوري اسلامي در مقايسه با بازار مكارانه و مزورانه بين‌المللي را نشان مي‌دهد، همين منطق در چالش‌هاي تصنعي ديگر كه غرب در مقابل انقلاب در سال‌هاي اخير ايجاد كرده ديده مي‌شود مثل بحث حقوق بشر، مساله هسته‌يي و ماجراجويي‌هاي كه امروز به دنبال تحريم دنبال مي‌كنند، نگاه آنها صرفا بهره جستن از قدرت ابزاري نهادهاي بين‌المللي است نه كاري به دموكراسي دارند،‌ نه حقوق بشر و نه امنيت منطقه‌اي، بلكه صرفا منافع قدرت آنها مبناي مقايسه درگيري‌هاست كه نمونه آن را مي‌توان در مساله بحرين و سوريه به خوبي رويت كرد.
وي اظهار كرد: حوادث پس از قطعنامه 598 و عمليات مرصاد درس بزرگي براي ملت ايران و موجودات ماجراجوي صحنه بين‌المللي است، ملت ايران به خوبي دريافت كه با پايمردي و مجاهدت توام با اخلاق جوانمردانه سرافرازي مي‌يابد واقتدار ايران را بيمه مي‌كند.
وي در پايان گفت:‌ قدرت‌هاي بزرگ و دولت‌هاي منطقه‌اي كه در جنگ دچار رفتار ناجوانمردانه و اشتباه محاسباتي شدند نيز بايد بفهمند با ملتي مجاهد و استوار و اخلاق‌مدار مواجه هستند كه زير بار زور و فشار نمي‌رود اما به دنبال ايجاد فضاي همزيستي مسالمت‌آميز و امنيت پايدار در منطقه است.


 

کلید واژه :

دکترعلي لاريجاني

ثبت نظرات
captcha
صفحه رسمی اینستاگرام دکتر لاریجانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبرگزاری خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کانال رسمی تلگرامی دکتر لاریجانی