کد خبر : 3532
زمان انتشار :
telegram facebook twitter google+ cloob Yahoo print

باشگاه خبرنگاران/ايراد هدفمندي اين است كه بخش مربوط به توليد درست اجرا نشد/ اگر كارها اصولي پيش برود نزاعي بوجود نمي‌آيد

باشگاه خبرنگاران/ايراد هدفمندي اين است كه بخش مربوط به توليد درست اجرا نشد/ اگر كارها اصولي پيش برود نزاعي بوجود نمي‌آيد

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر ايرادي در هدفمند کردن يارانه‌ها عنوان مي‌شود مربوط به نقص آن نيست بلکه هدفمند کردن يارانه‌ها را مجلس تصويب کرد، اما ايراد اين است که آن بخشي که مربوط به توليد بود درست اجرا نشد و مشکلاتي امروز در توليد وجود دارد ، مهمترين مسئله براي دور زدن تحريم‌ها اين است که ما فضاي رونق توليد را در کشور به وجود آوريم.


به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از اتمام نطق محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در جلسه علني امروز(چهارشنبه) گفت: البته خوب بود رئيس جمهور برنامه‌هايشان را به گونه‌اي تنظيم مي‌کردند که نمايندگان نيز نظراتشان را مي‌دادند و ايشان نيز استماع مي‌کردند و اين مناسب‌تر بود تا تعامل بين دولت و مجلس بهتر شکل بگيرد.

وي در ادامه با بيان اينکه لازم است چند نکته در مورد اظهارات رئيس جمهور عرض کنم و اي کاش که وي و اعضاي هيئت دولت نيز حضور داشتند، افزود: اين ايده و فکر که آقاي رئيس جمهور به مجلس آمدند و ايده‌هاي خود را براي اصلاح امور مطرح کردند امر پسنديده‌اي است و ما نفس اين کار را درست مي‌دانيم و جاي آن هم همين است که در مجلس ايده‌هايشان مطرح شود و بنايي را هم که مطرح کردند بين مجلس و دولت همکاري و تعامل باشد حرف درستي است، رويکرد مجلس هم همين بوده است که بين دولت و مجلس در مسائل مختلف روابط دوستانه و همکاري تعامل وجود داشته باشد.

وي ادامه داد: مبناي اين رويکرد اولا اين است که کارها به قاعده و کارشناسانه انجام شود يعني اگر اصول علمي در تصميم گيري‌ها حاکم باشد هيچ نزاعي پيش نمي‌آيد و يا حداقل خواهد بود.

وي ادامه داد: نکته ديگر اين است که قصد ما براي آباداني و توسعه کشور است، مجلس دغدغه‌اي که دارد اين است که نمايندگاني که به حوزه‌هاي انتخابيه خود مي‌روند بيشترين ارتباط مردمي را دارند، وقتي مي‌گويند مشکلاتي در کشاورزي و صنعت وجود دارد، قصدشان اين است که مشکلات رفع شود.

وي ادامه داد:  براي ما ايده‌ال است که وقتي به مناطق خود مي‌رويم مردم بگويند کارها به خوبي اداره مي‌شود اما وقتي مي‌رويم مشکلات جدي دارند که نمايندگان بايد مشکلات آنها را مطرح کنند و وزرا نيز بايد پاسخ دهند و علت اينکه از وزرا خواهش مي‌شود که در مجلس حضور پيدا کنند و پاسخگو باشند همين مشکلات مردم و تلاش در جهت رفع آنها است والّا نزاعي وجود ندارد.

لاريجاني در بخش ديگري از اظهاراتش اضافه كرد: شرایط تولید در وضعیت سختی است و باید به آنها کمک کنیم که سر پا بمانند؛ هرچه تولید مردمی‌تر شود به نفع کشور و مفید است. دغدغه مجلس این است وگرنه با اصل هدفمندی یارانه‌ها با ضابطه که به تولید برنخورد، مخالفت نداشته ولی باید شرایط آماده باشد.

وی افزود: طرح‌های رئیس جمهور درباره زمین و ... باید در بستر معمولی در کمیسیون‌ها بررسی شود؛ آنچه به صلاح کشور و مفید است با حضور کارشناسان دولت و صاحب‌نظران دیگر تصمیم‌گیری شود؛ از گفت‌وگوی دولت و مجلس استقبال می‌کنیم

لاريجاني اظهار داشت: اساس و رکن مجلس براي است که حقوق ملت را صيانت کند، يعني اگر جايي اجحاف مي‌شود و خلاف قانوني صورت مي‌گيرد کارکرد مجلس اين است که بايد جلوي آن را بگيرد، کارکرد مجلس اين است،  اين مفيد به حال قواي ديگر که از اين ظرفيت مردمي که چشم بينا براي حفظ و صيانت از حقوق مردم است استفاده کند. طبعا مجلس که به دنبال احداث کارخانه‌اي براي خود نيست بلکه کارکردش اين است که قوانيني که مفيد است براي کشور وضع کند و دوم اينکه نظارت کند اين قوانين درست اجرا شود و اگر جايي خلاف قانوني ديده مي‌شود تذکر دهد، اينجا لازم است وزرا بيايند و پاسخگو باشند اين حق مردم است ما نماينده مردم هستيم براي انجام همين امور.


رئيس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: قبول داريم شرايط کشور شرايط حساسي است، مخصوصا هم وضعيت اقتصادي درون کشور و هم وضعيت تحريم‌ها، و خيلي مهم است من با اقاي رئيس جمهور هم عقيده هستم که نبايد بهانه به دست ديگران داد، بايد به اين موضوع توجه کرد که کارهايي نشود که ديگران از آن سوء استفاده کنند.

لاريجاني افزود: نکته ديگر اين است که با چه روش‌هايي مي‌توان قدرت تحمل و پايداري ملت را توانمند کرد، تلقي ما اين است که اگر توليد ملي در کشور افزايش پيدا کند همانگونه که مقام معظم رهبري فرمودند و رونق توليد ايجاد شود پايداري و استقامت ملي به وجود مي‌آيد و تحريم‌ها اثري نخواهد کرد.

لاريجاني تصريح کرد: اگر ايرادي در هدفمند کردن يارانه‌ها عنوان مي‌شود مربوط به نقص آن نيست بلکه هدفمند کردن يارانه‌ها را مجلس تصويب کرد، با قواعدي، ايراد اين است که آن بخشي که مربوط به توليد بود درست اجرا نشد و مشکلاتي امروز در توليد وجود دارد ، مهمترين مسئله براي دور زدن تحريم‌ها اين است که ما فضاي رونق توليد را در کشور به وجود آوريم، احساس ما اين است که وضعيت توليد وضعيت سختي است بنابراين بايد به آن کمک کنيم تا بتواند سرپا بماند، قطعا هرچه توليد مردمي‌تر شود مفيد است بنابراين ما اين ايده را نيز مفيد مي‌دانيم و براي همين بود که قانون اصل 44 در مجلس تصويب شد بر همين پايه بود لذا مجلس دغدغه‌اش اين است وگرنه با اصل هدفمندي يارانه‌ها آن هم با ضابطه به نحوي که به توليد لطمه نخورد کسي مخالفتي نداشته شرايط بايد آماده باشد.


لاريجاني در ادامه با اشاره به بخش ديگري از اظهارات رئيس جمهور گفت: طرح‌هايي که آقاي رئيس جمهور در مورد زمين، بانک و هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح کردند بايد در کميسيون هاي مربوطه بررسي شود و آنچه که صلاح کشور است با  حضور کارشناسان دولت، بخش خصوصي و صاحب نظران بررسي و تصويب شود ضمن اينکه دولت نيز مي‌تواند لوايحي به مجلس ارائه دهد.

لاريجاني ادامه داد:‌ اينکه بين دولت و مجلس گفتگوهايي صورت بگيرد ما استقبال مي‌کنيم آنجايي که از نظرات متخصصين مجلس بخواهند استفاده کنند حتما مورد توجه است كه در اين مدت هم همين مسير پيگيري مي‌شد.

وي ادامه داد: نکته‌اي که وجود دارد در مورد تشخيص موادي از قانون اساسي است و ما بايد با صراحت عرض کنيم که به طور جد معتقديم که قانون اساسي ميثاق ملي است و همه بايد به آن پايبند باشند و نبايد از آن تخطي کنند و لذا در اين ترديدي نيست، مي‌ماند اينکه گاهي در تشخيص قانون اساسي تفاوت راي وجود دارد، اينجا بايد چه کرد؟ قانون اساسي آن را مشخص کرده است.

رئيس قوه مقننه اضافه كرد: تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است، اگر اين را قبول داشته باشيم ديگر مشکلي وجود ندارد، در همين مسئله‌اي که مطرح شد در مورد اصل 138 که آيين نامه‌ها و مصوبات دولت براي اينکه انطباق با روح قانون داشته باشد رئيس مجلس بايد آنها را تاييد کند که براي همين هم يک هئيت تطبيق به وجود آمده است، در اينجا تفاوت راي وجود دارد، بسياري از موارد است که رئيس مجلس آنها را خلاف قانون مي‌داند و دولت به آن اعتراض دارد، اعتراض مسموع؟؟ نيست قانون اساسي تکليف را مشخص  کرده است و حتي در اين قضيه تفسير شوراي نگهبان وجود دارد، علاوه بر اين در اين زمينه به مقام رهبري هم نامه نگاري شده است ايشان هم موضوع را به هيئت حل اختلاف ارجاع دادند و هيئت حل اختلاف نظر تفسيري شوراي نگهبان را گرفته است و همان را رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس ابلاغ کرده‌اند پس ديگر نبايد مشکلي وجود داشته باشد.


لاريجاني تصريح کرد: آنجا شوراي نگهبان در تفسير اين اصل عنوان کرده‌اند نظر مجلس در اين زمينه بايد اجرا شود، پس چه اختلافي وجوددارد، اگر ما به قانون اساسي پايبند باشيم نمي‌توان گفت ما در مورد اصل 126 و 121 در مورد تفسير شوراي نگهبان در اين زمينه نظر ديگري داريم بلکه بايد تفسير شوراي نگهبان را مبنا قرار دهيم اميدوارم که به اين موضوع توجه شود يعني اصولي از قانون اساسي ممکن است برداشت‌ها متفاوت باشد اما مبنا را قانون اساسي مشخص کرده و بايد شوراي نگهبان تفسيري بدهد و ما به آن پايبنديم.


وي ادامه داد:‌يکي از مسائل مهم کشور وجود دارد برخي از تخلفات قانوني است، در برخي از مصوبات قانوني  در هيئت تطبيق ابلاغ شد که بايد چارچوب قانوني رعايت شود و در مسئله هدفمندي يارانه‌ها نيز کميسيون مربوطه تخلف آن را صادر کرد و نگاه طبيبانه به آن امر داشت.

لاريجاني در خاتمه بيان کرد: اگر قانون اجرا شود قانون در کشور پياده شده است و پايه عدالت در قانون است و براين اساس دولت و پارلمان همفکري بيشتري مي‌توانند با يکديگر داشته باشند.

انتهاي پيام/س2

ثبت نظرات
captcha
صفحه رسمی اینستاگرام دکتر لاریجانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبرگزاری خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کانال رسمی تلگرامی دکتر لاریجانی